28 stycznia, 2022

Ubezpieczenie AC. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy

Ubezpieczenie AC. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy

Ubezpieczenie AC, to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które ma na schronić w sytuacji, kiedy to poniesiemy szkody w wyniku wypadku, którego będziemy sprawcą. Niezwykle popularne ubezpieczenie, pozwala nam uniknąć konsekwencji finansowych własnych pomyłek, a także zagwarantować pomoc, kiedy samochód zostanie na przykład skradziony.

Zanim jednak podpiszemy stosowną umowę, warto dowiedzieć się na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Niezwykle istotna rzecz to tak zwany udział własny

W większości towarzystw ubezpieczeniowych udział własny jest dobrowolny, to oznacza to, że można zredukować go do zera przez tzw. wykupienie. Choć składka jest wtedy wyższa, to nie będziemy zmuszeni do pokrywania części szkód z własnej kieszeni. Przed podpisaniem umowy dowiedzmy się też ile wynosi franszyza integralna. Pojęcie to określa wartość do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Oznacza to, że jeśli na przykład franszyza integralna wynosi w danym towarzystwie osiemset złotych, to wszelkie szkody, które zostaną wycenione poniżej tej kwoty, będziemy musieli usunąć na nasz koszt i nie otrzymamy z towarzystwa ubezpieczeniowego żadnych środków.

Kolejny punktem, który jest istotny z naszego punktu widzenia i który może zdecydować o wysokości odszkodowania jest amortyzacja części oraz konsumpcja sumy ubezpieczenia. Powinniśmy też dokładnie przeczytać za co towarzystwo ubezpieczeniowe na pewno nie wypłaci nam żadnych pieniędzy. W większości przypadków nie dostaniemy bowiem ani grosza jeśli samochód został uszkodzony przez kierowcę, który prowadził go bez odpowiednich dokumentów.

Nie wolno nam też oczywiście prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Także jeśli oddalimy się, bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku nie możemy liczyć na żadne pieniądze.

Jeśli chodzi o kradzież to ubezpieczyciel może nam odmówić odszkodowania, kiedy skradziono samochód, w którym kierujący pozostawił kluczyki i dowód rejestracyjny, bądź pojazd nie był zabezpieczony zgodnie z konstrukcją lub też do utraty samochodu doszło z powodu rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Nasz pojazd nie może też być wykorzystywany do nauki jazdy, ani brać udział w wyścigach.

Sprawdź ofertę ubezpieczenia AC na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/ac-pelne/

Dodaj komentarz