25 czerwca, 2022

Szybki kredyt na pilne wydatki

Szybki kredyt na pilne wydatki

Sytuacje losowe, niezaplanowane wydatki, które pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie, ale również wydatki związane z chorobą członka rodziny potrafią wprowadzić spore zamieszanie w kondycji finansowej. W wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem staje się szybki kredyt, o jaki można wnioskować online.

Mimo to niektórzy kredytobiorcy zastanawiają się, jaki kredyt wybrać. Do wyboru mają bowiem kredyty komercyjne, udzielane przez banki oraz przez firmy pożyczkowe.

Tradycyjny kredyt bankowy trudno uznać za szybki kredyt

Nawet jeśli bank oferuje krótki termin rozpatrywania wniosku kredytowego, to pojawia się konieczność złożenia dodatkowych zaświadczeń, np. o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia czy też – w przypadku kredytów na wyższe kwoty – konieczność ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Jednak standardowo na udzielenie kredytu bank potrzebuje kilku dni, co w przypadku pilnych wydatków nie jest do zaakceptowania przez klientów.

Liczy się czas

Z tego powodu coraz częściej klienci wybierają firmy pożyczkowe, oferujące szybki kredyt na preferencyjnych warunkach. Taka pożyczka dostępna jest dla każdego klienta, który wypełni odpowiedni wniosek kredytowy na stronie firmy pożyczkowej. Firmy pożyczkowe rozpatrują takie wnioski w ciągu kilku minut, zaś klient nie musi przedstawić wraz z wnioskiem dodatkowego zaświadczenia o zatrudnieniu czy o wysokości osiąganego świadczenia, co znacząco skraca czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku. Dla wielu pożyczkobiorców istotne jest również to, że mogą oni składać wnioski o udzielenie kredytu bezpośrednio po zaistnieniu wydatku, nawet jeśli nastąpi to w weekend czy późnym wieczorem.

Uruchomienie kredytu nie jest uzależnione od posiadania konta we wskazanym banku. Od chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku do przelania środków na rachunek klienta upływa zwykle nie więcej niż 2 dni robocze. Część firm pożyczkowych, które udzielają kredytów klientom nieznanym, wymaga dodatkowej weryfikacji poprzez zlecenie przelewu na niewielką kwotę na rachunek firmy. Taka kwota przelewana jest wraz z kredytem na rachunek klienta.

Dodaj komentarz