25 czerwca, 2022

Przepisy o budowie studni

Przepisy o budowie studniFormalności jakie związane są z budowa studni głębinowych zawarte są w kilku ustawach.

W przepisach budowlanych określa się aspekty techniczne oraz minimalne normy odległościowe dla studni. Mają one na celu zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych a także ochrony środowiska. Pozostałe przepisy zobowiązują inwestora do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (gdy pobór wody jest większy, niż 5m3/dobę, a głębokość studni przekracza 30 m lub tam, gdzie woda pobierana będzie na potrzeby działalności gospodarczej), a także do opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia go w starostwie (wtedy, gdy studnia przeznaczona jest do szczególnego korzystania z wód).Jak podaje prawo wodne wraz z orzecznictwem, jeżeli studnie wykonuje się na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć do 30 m i ma na celu zaspokojenie potrzeb własnego gospodarstwa domowego, budowa studni nie wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia.

Do zgłoszenia koniecznie należy dołączyć rysunki usytuowania studni i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Właściwy organ może wnieść sprzeciw w ciągu 30 dni od zgłoszenia, jednak jeśli tego nie zrobi, można rozpocząć budowę studni. Warto jednak pamiętać, że jeśli inwestycja nie ruszy w ciągu 2 lat od terminu rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu, może ono stracić ważność. Niektóre studnie wymagają jednak dopełnienia większych formalności- korzystanie z ujęć wody poniżej 30 m wchodzi już w zakres szczególnego użycia wód. W związku z tym, budowa tego rodzaju studni wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Wszystko dlatego, że do jej budowy konieczne jest użycie specjalistycznych urządzeń technicznych. Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Dodaj komentarz