19 maja, 2022
Pirometr: urządzenie do pomiaru temperatury

Pirometr: urządzenie do pomiaru temperatury

W warunkach domowych pomiaru temperatury dokonujemy przy pomocy termometru. Urządzenie to nie zawsze jednak sprawdza się w warunkach przemysłowych. W przemyśle konieczne jest więc stosowanie innych, bardzo precyzyjnych urządzeń. Jednym z nich jest pirometr.

Jakie temperatury można mierzyć posługując się pirometrem?

Pirometr jest urządzeniem, które umożliwia zdalne, bezdotykowego dokonanie pomiaru temperatury. Dzięki temu można nim mierzyć temperaturę urządzeń i przedmiotów, które mają bardzo niską lub bardzo wysoką temperaturę, ale także tych, które w trakcie dokonywanie pomiarów znajdują się pod napięciem. Pirometry znajdują więc zastosowanie wszędzie tam, gdzie bezpośredni pomiar temperatury stwarzałby bardzo duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób dokonujących pomiary.

Wykorzystanie pirometrów

Pirometry to urządzenia, które wykorzystywane są między innymi przez przemysł maszynowy i motoryzacyjny. W tych działach przemysłu sięga się po pirometr, gdy zachodzi konieczność zmierzenia temperatury w miejscach, do których dostęp jest wyjątkowo trudny. Kolejną branżą, w której powszechnie stosowane są pirometry jest przemysł budowlany. Z urządzeń tych korzysta również przemysł spożywczy. Pirometry używane są między innymi do monitorowania systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych. Zakres pomiaru temperatur tymi urządzeniami jest niezwykle szeroki. Pirometry optyczne mierzą temperaturę o wartości przekraczającej 600 stopni Celsjusza. Są również i takie, którymi można zmierzyć temperaturę -4000 stopni Celsjusza.

Działanie pirometru

Oparte jest na emitowanym przez każdy przedmiot promieniowaniu podczerwonym. Natężenie tego promieniowania bez konieczności dotykania danego przedmiotu mierzy czujnik, z którego zbudowany jest pirometr. Potem samoistnie według specjalnie opracowanego algorytmu pirometr przelicza wartość promienia na temperaturę. Każdy pirometr składa się także z wyświetlacza; to na nim wyświetla się mierzona temperatura po dokonaniu stosownych obliczeń.

Dodaj komentarz