18 stycznia, 2022

Kredyty oraz ich rodzaje

Kredyty oraz ich rodzaje

Na jaki kredyt się zdecydować? ciężko na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie i dlatego dobrze sprawdzać proponowane opcje. Poczynając od tego, że trzeba sobie wyjaśnić co to takiego jest ten kredyt. To umowa takiego rodzaju, która wymaga aktywnego uczestniczenia w niej dwóch podmiotów.

Bank stoi z jednej strony, z drugiej taka osoba, która pragnie ubiegać się o środki. Koniecznym elementem będzie pisemne podpisanie takiej umowy. Bank pożycza określone środki, a przyjmując je, klient akceptuje warunki spłacania tych środków.

Podział kredytów bankowych

Kredyty bankowe dzielą się na następujące rodzaje: kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny oraz kredyt hipoteczny. Kredyt obrotowy jest powiązany bezpośrednio z rachunkiem bankowym i określa się go mianem linii kredytowej, z której klient ma prawo korzystania i pożyczania sobie pieniędzy w określonym terminie zapisanym w umowie. Jeżeli na rachunek bankowy pożyczkobiorcy wpływają w tym czasie środki pieniężne, to zadłużenie automatycznie jest spłacane. Bank może naliczyć odsetki dopiero wtedy, gdy to zadłużenie nie zostanie uregulowane w wyznaczonym czasie podanym w umowie.

Kredyt inwestycyjny banki przyznają tym pożyczkobiorcom, którzy spełniają określone warunki. Klient musi udowodnić, że posiada płynność finansową, a planowana przez niego inwestycja przyniesie zyski. Szybki kredyt inwestycyjny można uzyskać na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, modernizację, zakup samochodu. Inwestycje dotyczą zarówno rzeczy materialnych, jak i niematerialnych.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny (najczęściej długoterminowy) jest udzielany przez bank na zakup lub budowę nieruchomości. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka. Kredyt ma tę właściwość, że jest przelewany na konto sprzedającego, a nie kredytobiorcy. Dopóki pożyczkobiorca nie uzyska pozwolenia na osiedlenie się w mieszkaniu lub domu, dopóty spłaca jedynie odsetki od kapitału. Kredyt hipoteczny może być przyznawany osobom fizycznym, spółdzielniom mieszkaniowym bądź deweloperom.
Kredyt musi być spłacany w ratach w określonym czasie.

Dodaj komentarz