25 czerwca, 2022
Energia słoneczna – ekologiczna i tania

Energia słoneczna – ekologiczna i tania

Energia słoneczna docierająca na powierzchnię naszej planety ma ogromną moc – promieniowanie słoneczne tygodniowo przewyższa wszystkie znane obecnie światowe rezerwy ropy, uranu i węgla łącznie.

Energia słoneczna – zalety

Energia słoneczna jest przyjazna dla środowiska, nie wytwarza dwutlenku węgla (jak stacje termiczne), jest całkowicie bezpieczna w sensie promieniowania (w przeciwieństwie do elektrowni jądrowych) i nie wytwarza odpadów wymagających dalszego unieszkodliwiania (żużel i odpady radioaktywne). Właśnie dlatego energia słoneczna stała się ostatnio jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Jeśli w 2010 r. Łączna moc wszystkich stacji fotowoltaicznych wyniosła 40,3 GW, to już w 2015 r. osiągnęła 230 GW, a w 2016 r. oddano do użytku 76 GW. Doprowadziło to do ulepszenia technologii i w 30 krajach świata (Australia, Chile, Meksyk itp.) energia słoneczna stała się tańsza niż gaz lub ropa. Według prognoz za kilka lat udział takich krajów wyniesie 86% na całym świecie.  Energia słoneczna stała się najtańszą spośród innych alternatywnych rodzajów energii.

Instalacje

Instalacje fotowoltaiczne służą do bezpośredniego przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną za pomocą fotokomórki elektrolitycznej. Zjawisko to znane jest od 1832 roku dzięki E. Becquerelowi. Po raz pierwszy technologię wykorzystano do celów komercyjnych w 1952 r., kiedy w Bell Laboratory wyprodukowano ogniwo fotowoltaiczne oparte na pojedynczym krysztale krzemu do zasilania centrali telefonicznej. Bateria słoneczna składa się z kilku modułów fotowoltaicznych połączonych ze sobą elektrycznie i mechanicznie. Moduł fotowoltaiczny łączy fotowoltaiczne ogniwa słoneczne połączone elektrycznie i ma zaciski wyjściowe do podłączenia zewnętrznego odbiornika. Instalacje fotowoltaiczne mogą wytwarzać energię elektryczną przez 20 lat lub dłużej, z niewielką utratą wydajności. Starzenie zachodzi głównie pod wpływem czynników środowiskowych, ponieważ w instalacji nie zachodzą procesy termodynamiczne, nie ma w niej elementów ruchomych. Dobrze zamontowany panel słoneczny będzie niezawodnym, cichym i czystym źródłem energii na wiele lat.

Kompletne instalacje znajdziesz na https://www.hewalex.pl/fotowoltaika/kompletne-instalacje/

Dodaj komentarz